Informace o Domácí ošetřovatelské péči

Domácí ošetřovatelská péče (DOP) je je odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí pacientům, kteří jsou z důvodu změn zdravotního stavu závislí na zdravotní péči, ale jejich současný zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.

Péče je určena imobilním pacientům všech věkových kategorií trvale nebo přechodně žijících na území Prahy 8.

Poslání DOP

poskytovat zdravotní a rehabilitační péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v rozsahu 24h denně a 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity ošetřovatelské péče. Základem v přístupu k pacientovi je mimo odborné připravenosti i morální vybavení členů týmu, úcta k lidem, schopnost vcítit se do jejich problémů a snaha je řešit.

Cíle DOP

  • zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí
  • minimalizovat nutnost umístění pacienta do zdravotnického či sociálního zařízení, nahradit nebo zkrátit dobu hospitalizace pacienta
  • podporovat uzdravování a návrat soběstačnosti v optimálním prostředí domova
  • zapojit rodinné příslušníky do léčebného procesu
  • pomoci pacientům při resocializaci
  • snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet možným komplikacím cílenou edukací pacientů a rodinných příslušníků

Kontakt - pro sjednání služby nebo doplnění informací:

OÚSS Praha 8 - Domácí ošetřovatelské péče (4. patro)
ul. Bulovka 1462/12
180 00 Praha 8
tel.: 283 841 221 (i záznamník)
mobil: 606 912 517
mail ved. sestra Bc. Monika Střížová

Kontakt:

OÚSS
Domácí ošetřovatelská péče Bulovka 1462/12 (4. patro)
180 00 Praha 8
tel.: 283 841 221
mobil: 606 912 517
mail (ved. sestra Bc. Monika Střížová)