Co jsou DPS v Praze 8

Jsou to obytné domy s malometrážními byty (dříve byty I. kategorie) sloužící k bydlení seniorů
a občanů se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště v Praze 8 a potřebují pomoc pečovatelské služby.
Byty v DPS mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a slouží výhradně k bydlení a pomoci klientům pečovatelské služby.

V Praze 8 jsou tři DPS:
DPS Bulovka 1462/10 a 1462/12 v Libni
DPS Burešova 1151/12 v Kobylisích
DPS Křižíkova 35/46, 290/48 a 167/50 v Karlíně

Jak vypadají DPS

Obyvatelé DPS žijí v samostatných bytech, ke kterým mají uzavřenou nájemní smlouvu. Jedná se
o garsoniéry (někde dvougarsoniéry) s vlastním sociálním zařízením, které si zařizují vlastním nábytkem.
V DPS je sociální zázemí sestávající z jídelny, společenské místnosti, střediska osobní hygieny, ordinace lékaře, někde i tělocvičny a prádelny. Dále je zde kancelář okrskové sestry, která koordinuje pečovatelskou službu v DPS, a pracovna pečovatelek.

Cena za bydlení a pomoc pečovatelské služby v DPS

Na základě nájemní smlouvy obyvatel platí nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním bytu. Podle rozsahu úkonů ve smlouvě s pečovatelskou službou hradí uživatel částku dle platného
"Předpisu pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby".

Kdo může podat žádost do DPS

  • občan s trvalým bydlištěm v Praze 8
  • senior starší 65 let
  • osoba mladší 65 let se zdravotním postižením a plným invalidním důchodem
  • osoba s potřebou trvalé pomoci pečovatelské služby v rozsahu nejméně 3 úkonů
  • starší manželská (i partnerská nebo sourozenecká) dvojice, jestliže alespoň jeden z nich má trvalou potřebu pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči nemůže poskytnout

Jak probíhá vyřizování žádosti do DPS

Formulář žádosti i další informace obdržíte u pověřené soc. pracovnice PhDr. Miroslavy Holé, žádost si také můžete stáhnout zde.

Žadatel žádost vyplní, nechá potvrdit svým lékařem a předloží písemné zdůvodnění žádosti. Sociální pracovnice ho navštíví v jeho bytě a provede sociální šetření. Všechny dokumenty jsou postoupeny k projednání poradní komisi, která žádost posoudí a rozhodne o zařazení
(či nezařazení) žadatele do seznamu čekatelů.

Kontakt

OÚSS Praha 8
PhDr. Miroslava Holá
ul. Burešova 1151/12
182 00 Praha 8
tel. 775 269 036, mail


Ke stažení

Kontakt:

PhDr. Miroslava Holá
Burešova 1151/12
182 00 Praha 8
tel. 775 269 036
mail