O nás


Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)
je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 8
za účelem poskytování sociálních a zdravotnických služeb v Praze 8.

Poskytované služby jsou určeny zejména seniorům a zdravotně postiženým lidem:


Kontakty na vedení OÚSS a vedoucí jednotlivých služeb jsou přehledně uvedeny zde.

Nabízíme Vám pomoc v těchto životních situacích:


OUSS  Potřebujete pro sebe nebo svého blízkého pomoc se zajištěním chodu
    domácnosti?
        Využijte naši pečovatelskou službu: zajistíme nákupy, obědy, pomůžeme
        s úklidem a praním prádla apod.
PS


OUSS  Hledáte pro svého blízkého zařízení, kde by mohl příjemně strávit den a bylo
    o něho dobře postaráno?
        Kontaktujte náš Denní stacionář, který zajistí komplexní péči i aktivizační program.
DS


OUSS  Řešíte své bezpečné a trvalé bydlení s dostupnou pomocí?
        Nabízíme kvalitní bydlení pro seniory s pomocí pečovatelské služby
        v Domech s pečovatelskou službou.
DPS


OUSS  Hledáte pro svého blízkého pobytové zařízení na dobu, po kterou si
    potřebujete odpočinout nebo vyřídit nezbytné záležitosti?
        Máme k dispozici pobytovou odhlečovací službu (Dům sociálních služeb), která se
        o vaše blízké v době, po kterou to budete potřebovat, plně postará.
DSS


OUSS  Chcete smysluplně trávit čas v důchodovém věku, věnovat se svým zájmům
    a rozvíjet své schopnosti?
        Vyberte si ze široké nabídky aktivit v Centru aktivizačních programů.
CAP


OUSS  Potřebujete odbornou zdravotní péči či fyzioterapii ve vašem domácím
    prostředí?
        Využijte naši Domácí ošetřovatelskou péči.
DOP


OUSS  Hledáte pro své dítě pobyt v jeslích nebo ho potřebujete jen pohlídat?
        Kontaktujte Denní dětské zařízení - jesle.
jesle


OUSS  Chcete sdílet čas se svými vrstevníky při kulturních a aktivizačních
    programech?
        Navštivte některých z Klubů seniorů a pobuďte v milé společnosti.
KS

Kontakty a důležité informace:


název příspěvkové organizace: Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)
zřizovatel: Městská část Praha 8
IČO: 70871213
bankovní spojení: 2000882399/0800
fax: 283 842 156
datová schránka ID: qfkk6vh

ředitel OÚSS: Bc. Michal Souček, DiS.
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 842 125
mail: michal.soucek@ouss8.cz

ekonom OÚSS: Ing. Miloš Veselý
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 841 217
mail: milos.vesely@ouss8.cz

vedoucí sestra sociálních služeb: Jitka Volfová
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 842 136
mail: jitka.volfova@ouss8.cz

vedoucí Domu sociálních služeb: Jana Klímová, DiS.
OÚSS
ul. S. K. Neumanna 2475
182 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 226 291 587
mail: jana.klimova@ouss8.cz

vedoucí sestra Domácí ošetřovatelské péče: Bc. Monika Střížová
OÚSS - Domácí ošetřovatelská péče
ul. Bulovka 1462/12
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 841 221
mail: monika.strizova@ouss8.cz

vedoucí sestra Denního dětského zařízení - jeslí: Jaroslava Čížková
OÚSS - Denní dětské zařízení
ul. Mirovická 1282/6
182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 284 685 087
mail: jaroslava.cizkova@ouss8.cz

vedoucí sociální pracovnice: Daniela Stoklasová
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 842 214
mail: daniela.stoklasova@ouss8.cz

vedoucí pracovnice Centra aktivizačních programů: Ilona Košťálová
OÚSS - Centrum aktivizačních programů
ul. Mazurská 484/2
181 00 Praha 8 - Bohnice
tel.: 283 024 118
mail: ilona.kostalova@ouss8.cz

vedoucí autoprovozu: Hanuš Linhart
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 841 222
mail: hanus.linhart@ouss8.cz