Zápis dětí do jeslí do trvalé docházky na šk. r. 2017/2018

3. a 4. května od 9:00 do 10:00 hodin - získání informací a evidenčních listů

16. a 17. května od 9:00 do 12:00 hodin - odevzdání vyplněných evidenčních listů

9. června - uveřejnění seznamu přijatých dětí v hlavní budově jeslí, možnost získání informací talé na tel. 284 685 087 (ved. sestra Jaroslava Čížková)

Podmínky přijetí dítěte k trvalé docházce jsou podrobně popsány na této stránce.

Informace o jeslích

Jesle jsou zařízení MČ Praha 8, provozovatelem je Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb. Výchovná péče v denním režimu je poskytována na základě vázané živnosti.

Poskytujeme celodenní odbornou péči pro děti od 1 do 3 let věku v pravidelné každodenní docházce. Dále nabízíme nepravidelnou docházku – hlídací službu pro děti od 1 do 4 let věku.

Kapacita jeslí je 77 míst, děti jsou rozděleny podle věku a psychomotorického vývoje do 5 oddělení.

Jesle se nachází v prostorné zahradě s výhledem na Prahu.

Termíny zápisů a podmínky přijetí dětí do jeslí jsou každoročně aktualizovány. Zápisy do nepravidelné docházky probíhají průběžně během roku.

Rodičům nabízíme možnost si jesle prohlédnout ještě před nástupem dítěte do docházky.

Jesle také umožňují stáže studentům se zdravotnickým, sociálním a pedagogickým zaměřením.

Pro které děti jsou jesle určeny

Nabízíme výchovnou péči o děti od 1 do 3 let pro zaměstnané rodiče.
Přijímáme děti s bydlištěm v Praze 8.

Provozní doba

Jesle jsou otevřeny každý pracovní den od 6:30 do 17:30 hod.

Co dětem nabízíme

Klidný a pravidelný režim, který jim přináší pocit jistoty a bezpečí. Při výchově je kladen důraz na celkový rozvoj dítěte při uplatnění jeho individuálních potřeb. Výchovná péče je zaměřena na rozumové, pohybové, citové schopnosti a kulturně hygienické návyky přiměřené věku dítěte.

Učíme se podle vzdělávacího programu. Pobyt dětí je zpestřován pobytem v relaxační herně a také na zahradě vybavené průlezkami a brouzdalištěm.

Doporučujeme adaptační program pro nové děti, aby se v klidu a bez stresu začlenily do nového kolektivu za přítomnosti rodičů.

Kdo zajišťuje péči

O děti pečuje tým zdravotních sester, pěstounek a pečovatelek. Strava je zajišťována kuchařkou a hospodářkou. Praní prádla zajišťuje pradlena.

Jak je zajišťováno stravování

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni. Strava je koncipována podle platných norem odpovídajících pestrému a nutričně hodnotnému složení. Veškerá jídla připravujeme bez glutamátů a s omezeným množstvím koření. Aktuální jídelníček je zde ke stažení.

Úhrada péče

Výše úhrady se řídí rozhodnutím Rady městské části Praha 8. Předpis úhrad za pobyt a stravovací jednotku si můžete stáhnout zde.

  Stravovací jednotka/den     Ostatní zaopatření - paušál/měsíc*  
35 Kč2000 Kč

*) Na paušál je možné poskytnout slevu ve výši 25% nebo 50% na základě žádosti a doložení příjmů rodičů. Podrobné informace Vám podá vedoucí sestra jeslí.

Kde nás najdete

OÚSS Praha 8
Denní dětské zařízení - jesle
ul. Mirovická 1282/6
182 00 Praha 8
tel. 284 685 087
mail (ved. sestra jeslí)


Jak se můžete podílet na péči o vaše děti

Pomoci můžete finančním darem ke zkvalitnění péče o nejmenší děti, která přispěje k lepšímu vybavení a zlepšení prostředí pro děti. Tato pomoc je upřesněna v darovací smlouvě.

Kontakt:

OÚSS
Denní dětské zařízení
Mirovická 1282/6
182 00 Praha 8
tel. 284 685 087
mail (ved. sestra jeslí Jaroslava Čížková)