OÚSS - zpět na úvodní stránku


   Křížovkářská liga pro seniory z Prahy 8


Městská část Praha 8 podporuje a organizuje již třetí ročník Křížovkářské ligy (KL) ve spolupráci s Obvodním ústavem sociálně-zdravotnických služeb, Domovy pro seniory Prahy 8, Rezidencí RoSa, Gerontologickým centrem Kobylisy a Seniorskou akademií.

Křížovkářská liga, konaná pod záštitou starosty MČ Praha 8 pana Romana Petruse, je originální a inovativní projekt zaměřený na aktivizaci seniorů a cílené využití jejich volného času. Liga propojuje oblast kultury se sociální a zdravotnickou oblastí. Projekt využívá skutečnost, že senioři rádi luští křížovky. Nabízí jim proto oblíbenou činnost formou pravidelné soutěže. Záměrem je pobavit a rozptýlit především klienty domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory. Mezi klienty je řada lidí upoutaných na lůžko, se sníženou hybností. Soutěžní luštění křížovek jim zajistí pravidelnou činnost a zapojení do velkého společenství luštitelů. Účastí v Křížovkářské lize se účastníci opět stanou součástí společenského dění a budou se mít na co těšit. Projekt tak má význam i pro psychiku lidí a jejich duševní zdraví. Pravidelná aktivita a zapojení mozkové činnosti pomůže předcházet nástupu zdravotních problémů a nemocí spojených se stářím a stárnutím, což platí pro celou populaci 60+. Projekt je spojený s pravidelným a dlouhodobým trénováním paměti. Řadě křížovkářů pak Křížovkářská liga pomůže zmírnit jeden z aktuálně největších problémů starších lidí: osamění.

V roce 2017 má Křížovkářská liga dvě části: jarní část (duben až červen) a podzimní část (září až prosinec), které budou vyhodnoceny zvlášť. Každá z částí má deset soutěžních kol, tedy 10 křížovek k vyluštění. Tajenky křížovek budou účastníci vyplňovat na registrační kartu, kterou pak odevzdají. Karty budou následně slosovány a vylosování obdrží ceny a dárkové balíčky. Na závěr kola se uskuteční slavnostní vyhlášení.

Pomoc OÚSS pro seniory se zhoršenou pohyblivostí, kteří mají zájem se účastnit KL, poskytnou zaměstnanci pečovatelské služby (zajistí registraci, předání formulářů křížovek a po skončení jejich odevzdání ke slosování).

Podmínky účasti:

  • bydliště v Praze 8
  • věk nad 60 let
  • registrace do Křížovkářské ligy

Aktuálně: právě probíhá jarní kolo 3. ročníku Křížovkářské ligy - luštěte s námi!


Účastníci Křížovkářské ligy vyluští postupně deset křížovek. Na konci června proběhne slosování úspěšných řešitelů o mnoho pěkných cen.

Křížovky jsou k vyzvednutí v jednotlivých Domech s pečovatelskou službou u sociálních pracovnic.

2016 - loňský 2. ročník Křížovkářské ligy


Slavnostního vyhodnocení podzimního kola r. 2016 se zúčastnil starosta p. Roman Petrus, který vítězům předal hlavní ceny.
Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.


Kontakt pro získání bližších informací:


OÚSS - sociální pracovnice
ul. Bulovka 10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel. 283 842 214