OÚSS - zpět na úvodní stránku


Kontakty a důležité informace o OÚSS:


název příspěvkové organizace: Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)
zřizovatel: Městská část Praha 8
IČO: 70871213
bankovní spojení: 2000882399/0800
fax: 283 842 156
rozpočet OÚSS na r. 2017: zde v tabulce ke stažení


ředitel OÚSS: Bc. Michal Souček, DiS.
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 842 125
mail: michal.soucek@ouss8.cz

ekonom OÚSS: Ing. Miloš Veselý
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 841 217
mail: milos.vesely@ouss8.cz

vedoucí sestra sociálních služeb: Jitka Volfová
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 842 136
mail: jitka.volfova@ouss8.cz

vedoucí Domu sociálních služeb: Jana Klímová, DiS.
OÚSS
ul. S. K. Neumanna 2475
182 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 226 291 587
mail: jana.klimova@ouss8.cz

vedoucí sestra Domácí ošetřovatelské péče: Bc. Monika Střížová
OÚSS - Domácí ošetřovatelská péče
ul. Bulovka 1462/12
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 841 221
mail: monika.strizova@ouss8.cz

vedoucí sestra Denního dětského zařízení - jeslí: Jaroslava Čížková
OÚSS - Denní dětské zařízení
ul. Mirovická 1282/6
182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 284 685 087
mail: jaroslava.cizkova@ouss8.cz

vedoucí sociální pracovnice: Daniela Stoklasová
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 842 214
mail: daniela.stoklasova@ouss8.cz

vedoucí pracovnice Centra aktivizačních programů: Ilona Košťálová
OÚSS - Centrum aktivizačních programů
ul. Mazurská 484/2
181 00 Praha 8 - Bohnice
tel.: 283 024 118
mail: ilona.kostalova@ouss8.cz

vedoucí autoprovozu: Hanuš Linhart
OÚSS
ul. Bulovka 1462/10
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 283 841 222
mail: hanus.linhart@ouss8.cz